ProjelerimizProje Proje Adı Proje Sahibi Durumu
Tübitak Projeleri AKILLI SİSTEMLER İLE TASARLANMIŞ WEB TEMELLİ MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZ PLATFORMU DOÇ. DR. ÖZKAN İNİK Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Anadolu Üniversiteler Birliği 2. Ar-Ge Proje Pazarı Destekleme Projesi DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Bulut Bilişim ve Yerel Sunucu Tabanlı Mobil Hesaplama Çerçeve Yazılımının Geliştirilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ÇETİN KAYA Devam Ediyor
Tübitak Projeleri CHARPY ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI TASARIMI PROF. DR. CEYHUN KÖSE Devam Ediyor
Tübitak Projeleri DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLEN İNSANSIZ HAVA ARACI DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri FARKLI DOKULARDAKİ HÜCRELERİN DERİN ÖĞRENME İLE OTOMATİK ANALİZLERİNİN YAPILMASI DOÇ. DR. ÖZKAN İNİK Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Gıda Sektörü İçin Güneş Enerjili Otomatik Ürün Yerleştirme Ve Boşaltma Sistemlerinin Tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Havuç Posasından Mikrokristalin Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu ARŞ. GÖR. HİLAL MERAL Devam Ediyor
Tübitak Projeleri HYPERICUM PERFORATUM YAĞI YÜKLENMIŞ POLIMERIK MEMBRANLARIN YANIK YARA İYILEŞMESINDE SKAR DOKU OLUŞUMUNA ETKISININ INCELENMESİ DOÇ. DR. ÖZLEM EĞRİ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Kas Kontrollü Robotik Kol Tasarımı ve Üretimi PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Laboratuvar Tipi 3 Boyutlu Yazıcı Tasarımı ve Üretimi PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutulması İşleminin Optimizasyonu ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutulması İşleminin Optimizasyonu ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi PROF. DR. SEFA TARHAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri MODERN HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİNDE KULLANILABİLECEK YENİ BİR OTOMASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROF. DR. SEFA TARHAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Nötrosofik Üyelik Değerli Bulanik Mantik Denetleyici Kullanarak Fotovoltaik Sistemin Verimliliğini Arttirmak İçin Maksimum Güç Noktasinin İzlenmesi Ve Kontrolü DOÇ. DR. MEHMET SERHAT CAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Sabit Miknatisli Senkron Motorda Mertebe Takip Analiz Yöntemi İle Ariza Tespiti PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
Tübitak Projeleri SÜT HAYVANCILIĞININ DAHA İYİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ŞEFFAFLIĞI İÇİN GÖMÜLÜ SENSÖRLERE SAHİP PRATİK BİR VERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROF. DR. SEFA TARHAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Tarımsal Atıklardan Ksilitol Üretimi PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Tokat Bölgesi Buğday Üretiminde Sık Rastlanan Yabancı Otların Derin Öğrenme Yöntemi Ile Tespit Edilmesi DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Teknolojik Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (TOGU-APHE) DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri ÜÇ TABAKALI YARI EMİLEBİLİR KOMPOZİT FITIK YAMASI ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU DOÇ. DR. ÖZLEM EĞRİ Devam Ediyor
AB Projeleri İstihdama Yönelik Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyon Uygulamaları DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
AB Projeleri KÜÇÜK SANAYİCİLERİN BÜYÜK ORTAKLIKLARI PROJESİ PROF. DR. CEYHUN KÖSE Devam Ediyor
AB Projeleri KÜÇÜK SANAYİCİLERİN BÜYÜK ORTAKLIKLARI PROJESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MİTHAT ŞİMŞEK Devam Ediyor
AB Projeleri Süt Hayvancılığının Daha İyi Çevre Yönetimi Ve Şeffaflığı İçin Gömülü Sensörlere Sahip Pratik Bir Veri Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi PROF. DR. SEFA TARHAN Devam Ediyor
BAP Projeleri 3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon" için Destek Başvurusu PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Alıç Yaprağı Ekstraktı ile Zenginleştirilmiş Fermente Gıdaların Fonksiyonel Özelliklerinin ve Biyoyararlanımlarının Belirlenmesi DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Antenler ve Mikrodalga Tekniği Laboratuvarının Geliştirilmesi DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Antenler ve Mikrodalga Tekniği Laboratuvarının Kurulması DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Asenkron Motorlarda Akım ve Titreşim Verisine Dayalı Kestirimci Bakım PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Asenkron Motorlarda İstatistiksel Proses Kontrol İle Arıza Tespiti DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Atıksu Çamuru Külü ve Kireç ile İyileştirilmiş Killi Zeminlerin Stabilite ve Donma-Çözülme Performanslarının İncelenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ AYHAN BAŞALAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Bazı Bitkisel Materyallerin İnülin İçeriklerinin Belirlenmesi İle İnülin Üretim Koşullarının Optimizasyonu Ve Karakterizasyonu PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Bazı Uçucu Yağların Gıda Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Berrak Ayva, Vişne ve Erik Sularının Üretiminde Yeni Durultma Ajanları İle Ultrason Uygulamasının Durultma Koşulları Ve Kaliteye Etkileri PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuvarı Kurulması ve Bazı Öğretim Malzemelerinin Temin Edilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN BAŞDEMİR Devam Ediyor
BAP Projeleri Buğday Tarlası Atıklarından Alkali Hidroliz ile Fenolik Maddelerin Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimizasyonu PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Çeltik Sapı ve Kavuzu Hidrolizatına Uygulanan Seyreltik Asit Ön İşleminin Etkisinin İncelenmesi ve Ksiloz Üretim Koşullarının Optimizasyonu PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Çemen Otu Tohumundan Klasik ve Ultrasonik Yöntemlerle Proteinlerin Ekstraksiyonu, Elde Edilen Protein İzolatlarının Karakterizasyonu ve Kap Kek Üretiminde Kullanılması DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Çemengilik'in Mikrobiyolojik Profili PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Derin Öğrenme ile Nesne Tanıma DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Devreler ve Sistemler Laboratuvarının Kurulması DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Eksenel Akılı Senkron Relüktans Motor Tasarımı, Prototip Üretimi ve Testleri PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Elektrik Motorları ve Sürücü Sistemlerinin Kurulması PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Elma türlerinin görüntü işleme destekli otomatik tasniflenmesi PROF. DR. MAHMUT HEKİM Devam Ediyor
BAP Projeleri Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Laboratuvarının Geliştirilmesi DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Meyve-Sebze İşleme Endüstrisi Atıklarının Bazı Önemli Biyoaktif Bileşenlerinin Geri Kazanılması Üzerine Bir Araştırma DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ LEVENT COŞKUN Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı İnkübasyon Koşulları ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı İnkübasyon Koşulları ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Oranda Domates Salçası Kullanımının Çemengilik'in Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Oranlarda Chia Ve Kinoa Tohum Unları Kullanımının Pastırma Çemeninin Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Oranlarda Chia Ve Kinoa Tohum Unları Kullanımının Tavuk Ciğer Patenin Kalite Özellikleri PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Oranlarda Prebiyotik İlavesinin Probiyotik Yoğurtların Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Oranlarda Soğan Suyu Ve Paprika Oleoresini İle Marine Edilmiş Tavuk Taşlığının Fizikokimya PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Ön İşlem Uygulamalarının Mantar Turşusunun Biyoaktif Özelliklerine Etkisi DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikler PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri FARKLI ZEYTİN ÇEŞİDİ YAPRAKLARINDAN OLEUROPEİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI, ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri FERMANTASYON AŞAMASINDA MEŞE YONGASI İLAVESİNİN ÜZÜM SİRKESİNİN FENOLİK BİLEŞİK PROFİLİNE ETKİSİ DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Fesleğen Tohumlarından Protein İzolatı ve Biyoaktif Peptit Üretiminin Optimizasyonu ve Biyoaktif Peptitlerin Enkapsülasyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Geleneksel Yöntemle Üretilen Çamur Peynirinin Mikrobiyolojik Ve Fizikokimyasal Kalitesinin Belirlenmesi, Raf Ömrünün Tespiti Ve Probiyotik İlaveli Fonksiyonel Çamur Peyniri Üretimi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ CİNGÖZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Gıda Teknoloji Laboratuvarının Alt Yapısının İyileştirilmesi PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Görüntü İşleme Tabanlı Mesafe Ölçüm Cihazının Prototip Geliştirilmesi DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Görüntü İşleme Tabanlı Mesafe Tespiti İçin Hibrit Bir Yöntemin Geliştirilmesi DOÇ. DR. BÜLENT TURAN Devam Ediyor
BAP Projeleri GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ HAVALI PRABOLİK KOLLEKTÖR DESTEKLİ SERA TİPİ GIDA KURUTMA MAKİNESİ TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ MİTHAT ŞİMŞEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Havuç Posasından Mikrokristalinselüloz Ekstraksiyonu ve Mikrokristalinselüloz İle Farklı Diyet Lifi Kaynakları İçeren Antidiyabetik Medikal Gıda Üretimi PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Havuç Dilimlerinde Mikrodalga Haşlama Koşullarının Optimizasyonu PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Hidrolik pres için Isıtma Sistemi ve Kontrol panelinin tasarımı DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Hidrolik Pres için makine gövdesi imalatı DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinin Kurulması DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Hidrotermal İşlem Görmüş Kepeklerin Ekmek Kalitesi Ve Besleyicilik Değerine Etkisi PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
BAP Projeleri İnşaat Mühendisliği Bölümü Malzeme Laboratuvarı Deney Setlerinin Kurulması DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇAVUŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇAVUŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri İnşaat Mühendisliği Bölümüne Ulaştırma ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Kurulması DOÇ. DR. FERİT YAKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Kabalak (Petasites hybridus) Bitkisinin Bazı Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerindeki Antibakteriyel Etkisi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Karayollarının Geometrik ve Çevresel Özelliklerinin Sürücü Hız Seçimine Etkilerinin Araştırılması DOÇ. DR. FERİT YAKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri KARBON FİBER TAKVİYELİ NANOKOMPOZİT YÜZÜCÜ PALETİ DOÇ. DR. BERKANT DİNDAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Karides Atıklarından Kitosan Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Kitosanın Karakterizasyonu PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Kırmızı Lahanadan Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle Antosiyanin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu ile Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Kişniş ve Sarımsak Oleoresini ile Marine Edilmiş Tavuk Göğüs Etlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Kompozit Boru Üretim Tezgâhının Lineer ve Dairesel Hareketinin Tasarımı ve imalatı DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Kompozit Boru Üretim Tezgâhının Otomasyon Kontrolü DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Kompozit Boru Üretim Tezgâhının Otomasyon Kontrolü DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Koruk (Vitis vinifera) Ürünlerinin Bazı Fizikokimyasal ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Laktik Asit Bakteri Kültürlerinden Tek Hücre Protein Konsantratlarının Üretimi Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TOKATLI Devam Ediyor
BAP Projeleri Laktik Asit Bakteri Suşlarında Probiyotik Özelliklerin Etidyum Bromid, Etil Metansülfonat Ve Ultraviyole Işık Mutasyonları İle Geliştirilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TOKATLI Devam Ediyor
BAP Projeleri Laktik Asit Bakterilerinde Quorum Algılama Sistemlerinin Kontrolü Ve Ekzopolisakkarit Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TOKATLI Devam Ediyor
BAP Projeleri LOMBER DİSK HERNİASYONLU HASTALARDA TENS (TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU) VE ULTRASON UYGULAMALARININ İDRAR KOLLAJEN YIKIM ÜRÜNLERİ VE SERUM OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOÇ. DR. ÖZLEM EĞRİ Devam Ediyor
BAP Projeleri Marine Kaz Göğüs Etinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Oleoresin Kullanımının Etkileri PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Meşe Palamudu Ve At Kestanesinden Nişasta Üretimi Ve Üretilen Nişastaların Özelliklerinin Tespiti DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ CİNGÖZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Meyve Ve Sebze Atıklarından Polisakkarit Ve Fitokifitokimyasal Maddelerin Üretimi PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
BAP Projeleri MÜDEK Başvurusu İçin Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmes PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri MÜDEK Kapsamında Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı İçin Temel Bilgisayar Laboratuvarının Kurulması DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ÇETİN KAYA Devam Ediyor
BAP Projeleri MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN KONSTRÜKSİYON VE İMALAT LABORATUVARININ KURULMASI DR. ÖĞR. ÜYESİ MİTHAT ŞİMŞEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Nesnelerin İnterneti için Görünür Işıkla Haberleşme Modülü DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Nohut Bazlı Glütensiz Kek Üretiminde Farklı Nişasta Türleri Ve Psyllium İlavesinin Kek Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Görüntü İşleme Yöntemleri İle Tespiti. DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ CİNGÖZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Optimum Elektrikli Araç Tasarımı ve Üretimi PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Önişlem Görmüş Ayçiçeği ve Tütün Saplarından Enzimatik Olarak Ksiloz Üretimi PROF. DR. ÖZLEM AKPINAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Probiyotik Starter Kültür Kullanımı ile Sofralık Zeytin Üretimi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Programlanabilir Lojik Kontrol Sistemlerinin kurulması DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Sayısal Elektronik Devre Sistemlerinin Kurulması PROF. DR. MAHMUT HEKİM Devam Ediyor
BAP Projeleri Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması DOÇ. DR. FERİT YAKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Sıcaklık Kontrollü Termoelektrik Otonom Kombi Tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Sıcaklık Kontrollü Termoelektrik Yatay Atık Isı Jeneratörü Tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Soğan Kabuğundan Serbest ve Bağlı Fenolik Bileşik Ekstraksiyonunun Optimizasyonu, Model Gıdaların Fenolik Bileşik Biyoyararlılığı Üzerine Etkisinin in vitro Gastrointestinal Sistemde İncelenmesi DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuğunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Stevia İçeren Yenilebilir Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi Ve Yenilebilir Film Kaplama İle Modifiye Atmosferde Ambalajlama Kombinasyonun Az İşlem Görmüş Elmaların Raf Ömrüne Etkileri PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Sulama Sistemleri İçin Termoelektrik Güneş Pompası DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Olarak Geopolimer Hafif Blok Üretimi DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇAVUŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri Şebeke Kalkışlı Daimi Mıknatıslı Senkron Motorun SCADA Ortamında Durum İzlemesi DOÇ. DR. ZAFER DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Şebeke Kalkışlı Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Disk Tipi Senkron Motor Tasarımı ve Prototip Üretimi PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Şebeke Kalkışlı Radyal Akılı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı Ve Prototip Üretimi PROF. DR. MEHMET AKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Şeftali Posasından Doğa Dostu Yöntemlerde Doğal Renk Maddesi ve Prebiyotik Diyet Lifi Üretimi PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Şeftali Posasından Doğa Dostu Yöntemlerde Doğal Renk Maddesi Ve Prebiyotik Diyet Lifi Üretimi PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Temel Elektrik Elektronik Devre Sistemlerinin Kurulması DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Termal Görüntü İşleme Kullanılarak Zihinsel İş Yükünün Değerlendirilmesi DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Ticari ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Kefirlerin Mikrobiyolojik Profilinin Belirlenmesi PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İli Mermer Ocaklarında Oluşan Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının Araştırılması DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİH NACİ AĞAOĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat ili ve ilçelerinde bulunan arkeolojik yerleşmeler üzerine kaynakça ve fotoğraf arşivi oluşturulması DOÇ. DR. AYGÜN KALINBAYRAK ERCAN Devam Ediyor
BAP Projeleri TOKAT İLİNDE NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNİN YAPRAKLARINDAN GELENEKSEL VE TİCARİ OLARAK ÜRETİLEN SALAMURA ASMA YAPRAKLARININ PESTİSİT MİKTARLARININ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İlinde Satışa Sunulan Köfte ve Dönerlerin Kimyasal ve Elisa Testi ile Serolojik Kalite Kriterlerinin Tespiti PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İlinde Üretilen Pastırmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat Piyasasında Ticari Olarak Satışa Sunulan Değişik Kurutulmuş Ürünlerin Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ LEVENT COŞKUN Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat Ve Çevre İllerdeki Mevcut Tarihi Yapıların Çevresel Etkiler Altındaki Dinamik Davranışının Hasarsız Deneysel Yöntemlerle İncelenebilmesi İçin Altyapının Güçlendirilmesi DOÇ. DR. ŞAHİN SÖZEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat Yöresinde Satışa Sunulan Pastırmaların Mikrobiyolojik Profili PROF. DR. ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat Yöresine Ait Atık Mermerlerin Beton Parke Taşında İnce Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİH NACİ AĞAOĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat/Niksar Bölgesinde Yetiştirilen Enginar Atıklarından Değerli Bileşenlerin Ekstraksiyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Trafik İşaret ve Levhalarının Bilinirliğinin İncelenmesi DOÇ. DR. FERİT YAKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Transglutaminaz Enziminin Farklı Kaplama Materyalleri ile Mikroenkapsülasyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Ultrasonik Destekli Ektsraksiyon İşlemi ile Taze Çemen Otu ve Tohumlarından Biyoaktif Bileşenlerin Ekstraksiyonu, Elde Edilen Bileşenlerin Karakterizasyonu, Stabilitelerinin Belirlenmesi ve Model Gıda Sistemleri İçinde Kullanımı DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Üvez (S. Domestica L) Yapraklarından Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle Biyoaktif Bileşiklerin EkstraksiyonKoşullarının Optimizasyonu, Fonksiyonel ve Antidiyabetik Özelliklerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ESİN YÜCEL Devam Ediyor
BAP Projeleri Vakum Destekli Reçine Transfer Yöntemi ile Kompozit Malzeme Üretim Tezgâhının Isıtma Sistemi ve Kontrol Panelinin Tasarımı ve Montajı DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Vakum Destekli Reçine Transfer Yöntemi İle Kompozit Malzeme Üretim Tezgahının Vakum Hattının Oluşturulması DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
BAP Projeleri Vişne Suyu Konsantresinin Üretim ve Depolama Süresince Kalite Değişimleri PROF. DR. ASLIHAN DEMİRDÖVEN Devam Ediyor
BAP Projeleri Yapay Sinir Ağı İle Modellenmiş Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Kontrolü DOÇ. DR. MEHMET SERHAT CAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Yapı ve Deprem Laboratuvarı Deney Setlerinin Kurulması DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇAVUŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri Yerli Bitkisel Kaynaklardan Protein İzolatı ve Biyoaktif Peptit Üretimi, Karakterizasyonu ve Biyoaktif Peptitlerin Enkapsülasyonu DOÇ. DR. HİLAL İŞLEROĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Yol Güvenlik Etüdünde IRAP Yönteminin İncelenmesi ve Tokat-Turhal Karayolunda Bir Uygulama DOÇ. DR. FERİT YAKAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Zeolit ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Onarım Harçlarının Bazı Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin Araştırılması DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇAVUŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri ZEYTİN YAPRAĞINDAN ELDE EDİLEN HAM FENOLİK EKSTRAKTTINDAN OLEUROPEİNİN SAFLAŞTIRILMASI, OLEUROPEİNİN İNSANLARDA ZEHİRLENME VE ENFEKSİYONLARA, BİTKİLERDE HASTALIKLARA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ANTİMİKROBİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
BAP Projeleri Zeytin Yaprağından Elde Edilen Ham Fenolik Ekstrakttından Oleuropeinin Saflaştırılması, Oleuropeinin İnsanlarda Zehirlenme Ve Enfeksiyonlara, Bitkilerde Hastalıklara Neden Olan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması DOÇ. DR. MUSTAFA BAYRAM Devam Ediyor
Diğer Projeler AKILLI SİSTEMLER İLE TASARLANMIŞ WEB TEMELLİ MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZ PLATFORMU DOÇ. DR. ÖZKAN İNİK Devam Ediyor
Diğer Projeler Analog ve Sayısal Haberleşme Laboratuvarının Kurulması DOÇ. DR. CEM EMEKSİZ Devam Ediyor
Diğer Projeler Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu DOÇ. DR. CEM EMEKSİZ Devam Ediyor
Diğer Projeler Endüstri 4.0 Uygulamalarında (IoT) Kablosuz Ortam İzleme ve Yönetim Sistemi İçin Modem Tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Diğer Projeler EPOKSİ/GRAFEN VE EPOKSİ/ÇDKNT NANOKOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ DOÇ. DR. BERKANT DİNDAR Devam Ediyor
Diğer Projeler GÖZCÜTÜRK Savunma amaçlı sürekli ve güvenli gözlem için İHA tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Diğer Projeler İçme suyu depoları için SCADA sistemi tasarımı DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Diğer Projeler İçme Suyu Depoları İçin SCADA Sistemi Yazılımlarının Geliştirilmesi DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Diğer Projeler İnsansız Hava Araçları İçin Görüntü İşleme Yazılımlarının Geliştirilmesi DOÇ. DR. ABDULLAH HAKAN YAVUZ Devam Ediyor
Diğer Projeler MEDİPED TIBBİ EĞİTİM AMAÇLI SÜTUR UYGULAMA MATERYALİ GELİŞTİRİLMESİ DOÇ. DR. ÖZLEM EĞRİ Devam Ediyor
Diğer Projeler Moloz Taşıyan Kamyonlara (Damperli) Yönelik Güvenli Sürüş Sistemleri DOÇ. DR. MEHMET SERHAT CAN Devam Ediyor
Diğer Projeler MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN MALZEME KARAKTERİZASYON LABORATUVARININ KURULMASI PROF. DR. CEYHUN KÖSE Devam Ediyor
Diğer Projeler MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN MEKANİK LABORATUVARININ KURULMASI PROF. DR. CEYHUN KÖSE Devam Ediyor
Diğer Projeler MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN OTOMOTİV LABORATUVARININ KURULMASI DR. ÖĞR. ÜYESİ MİTHAT ŞİMŞEK Devam Ediyor
Diğer Projeler MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN TERMODİNAİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARININ KURULMASI PROF. DR. CEYHUN KÖSE Devam Ediyor
Diğer Projeler ROBOTİK KUŞ TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ EBUBEKİR YAŞAR Devam Ediyor
Diğer Projeler Sıvı Gıda Üretim Sektörü için Akıllı Depolama Sisteminin Mekatronik Tasarımı ve Kontrolü DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
Diğer Projeler Sürücü Performans Raporlama Programının Hazırlanması DOÇ. DR. MEHMET SERHAT CAN Devam Ediyor
Diğer Projeler Süt Sığırcılığında Süt ve Üreme Verimini Artıracak Yapay Zekaya Dayalı Kablosuz Ölçüm ve Karar Destek Sistemi DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN ZENGİN Devam Ediyor
Diğer Projeler Şerit Talip ve Takip Mesafesi Asistanı DOÇ. DR. MEHMET SERHAT CAN Devam Ediyor
Diğer Projeler Tokat Bez Sucuğun Formülasyon ve Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
Diğer Projeler Yeni Teknolojilerle Orta Ölçekli Kompost Üretim Tesisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi DOÇ. DR. LEVENT GÖKREM Devam Ediyor
Diğer Projeler Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarının Kurulması DOÇ. DR. CEM EMEKSİZ Devam Ediyor
Diğer Projeler Yerli Irklarımızdan İvesi, Kangal Akkaraman, Akkaraman, Kıvırcık, Morkaraman, Hemşin, Karayaka, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karya ve Pırlak Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi PROF. DR. ÜMRAN ÇİÇEK Devam Ediyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.