Biyomühendislik Anabilim Dalı

 • Biyomühendislik Anabilim Dalı
 • Tanıtım

Bölümümüzde Yürütülen Projeler…

 1. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen “Kan Kanseri Tedavisinde Sıklıkla Kulllanılan İnsan Hematopoetik Büyüme Faktörlerinden G-CSF ve GM-CSF ün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi tamamlanmıştır.

 2. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin araştırmacı olarak görev aldığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “Atıksu Arıtımı için Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi” başlıklı SANTEZ projesi .(719/STZ/2014) tamamlanmıştır.

 3. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç. Dr. Sinan EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu ‘Laparoskopik Apandektomi İçin Biyobozunur Kelepçe Ve Uygulama Aparatının Üretimi’ İsimli proje, TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programınca desteklenmeye hak kazanmıştır (217S533).

 4. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. İsa KARAMAN’nın proje danışmanlığı yaptığı Zenginleştirilmiş Vermikompostun Geliştirilmesi Ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması”. Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kayseri Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

 5. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ proje ortağı olduğu ‘Hepatit B ve Hepatit C Hastalıklarının Tanısı İçin Tıbbi Tanı Kiti Üretimi’ başlıklı proje KOSGEB tarafından desteklenmiştir.

 6. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nın yürütücü olarak göre aldığı ve TUBİTAK tarafından desteklenen Balneoterapi Amaçlı Kullanılan Kaplıcaların Tedavi edici Etkisinin Araştırılması: Metaproteomiks Yaklaşımla Biyoaktif Polipeptit Aranması” başlıklı proje (215M161) başarı ile tamamlanmıştır.

 7. Bölümümüz öğretim elemanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE’nin yürütücüsü olduğu ‘Farklı Floresans Proteinlerin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve Boya Duyarlı Güneş Pillerindeki Kullanılabilirliğinin Araştırılması’ isimli TÜBİTAK 1001 araştırma projesi Mayıs 2018’de başarı ile tamamlanmıştır.

 8. Bölümümüz öğretim elemanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE Nisan 2017‘de TÜBİTAK İkili İşbirliği destek programı kapsamında desteklenen ve İngiltere Newcastle Üniversitesi ile ortak yürütülen‘Unag Proteinin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi’ isimli projede araştırmacı olarak görev almıştır.

 9. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu ‘Hypericum perforatum Yağı Yüklenmiş Polimerik Membranların Yanık Yara İyileşmesinde Skar DokuOluşumuna Etkisinin Incelenmesi’ İsimli proje, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Programı Desteğini (117S542) kazanmıştır.

 10. Kasım 2017’de yürütücü Prof. Dr. İsa GÖKÇE ve araştırmacı Arş. Gör. Dr. Hülya KUDUĞ CEYLAN’un birlikte çalışmış olduğu Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ‘Vasküler Endotel Büyüme Faktörü VEGF’nün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması’ başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi başarı ile tamamlanmıştır.

 11. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR’ın yürütücülüğünü yaptığı “Gözenekli Yüzeylerdeki Gizli Parmak İzlerinin Tespiti İçin Potansiyel Parmakizi Reaktifleri Olarak Yeni Sübstitüe- 1,4-naftakinonlar ve Sübstitüe-1,4-antrakinonlar: Sentezi, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu” İsimli TÜBİTAK Projesi başarı ile tamamlanmıştır.

 12. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen “Lomber Disk Herniasyonlu Hastalarda TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) ve Ultrason Uygulamalarının İdrar Kollajen Yıkım Ürünlüleri ve Serum Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi başarı ile tamamlanmıştır.

 

Bölümümüze Yurtdışından Gelen Araştırmacılar

 1. Almanya Berlin Humbold Universitesi ile yapılan Erasmus Antlaşması neticesinde Eğitim Hareketliliği Kapsamında Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin davetlisi olarak bölümümüze gelen Charite Berlin Tıp Üniversitesi’nden Prof.Dr. Franz Theuring, Alzheimer, Parkinson gibi daha pek çok nörodejeneratif hastalıklar grubu için umut vadeden çalışmalarını anlattı. Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi lisans-lisansüstü öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımları ile bir hafta boyunca süren “The Process of Drug Development”, “Treating Alzheimers Disease by employing Tau-Aggregation-Inhibitors : Being a Tauist in the Land of Amyloid, Pharmacology of Anti-Cancer-Drugs”, “Employing transgenic mice to study tumor development”, “Epilog on Anti-Cancer-Drugs : Targeted therapies and Immune Checkpoint-Inhibitors- Last years Nobel Prize in Medicine” başlıklı seminerler büyük ilgi çekmiştir.

 2. Irak Al-Qasim Green Universitesi Çevre Bilimleri Fakültesinden Dr. Alaa K. Hashim Al-Khalaf Konuk Araştırmacı olarak bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR’ın araştırma laboratuvarında Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR ve lisansüstü öğrencileri ile birlikte kurmuş oldukları üçlü araştırma işbirliği (İngiltere-Irak-Türkiye) bünyesinde bilimsel araştırmalar yapmıştır.

 3. Macaristan Szeged Üniversitesi ile yapılan Erasmus Antlaşması neticesinde Eğitim Hareketliliği Kapsamında Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın davetlisi olarak bölümümüze gelen Tıbbi Fizik ve İnformatik (Medical Physics and Informatics) Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Laszlo NAGY, "Reaction Center Optoelectronics in Nanohybride Systems" başlıklı bir seminer vermiştir. 4. Hindistan’dan Dr. Haritha MERUVU, TUBİTAK 2216 Yabancılar için Araştırma Bursu kapsamında Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin sorumlu olduğu Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalışmıştır.

 

Bölüm Öğretim Elemanlarımızın Yayımlandığı Makale ve Kitaplar

 1. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ’nin Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology adlı dergide 2019 yılında makaleleri yayınlanmıştır. https://doi.org/10.1080/21691401.2019.1596933

 2. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ’nin International Journal of Polymer Analysis and Characterization adlı dergide 2019 yılında makaleleri yayınlanmıştır. https://doi.org/10.1080/1023666X.2018.1562412

 3. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin, Journal of Adhesion Science and Technology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.1080/01694243.2018.1499319

 4. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin, International Journal of Hydrogen Energy adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.146

 5. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının Journal of Organometallic Chemistry adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.06.014

 6. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin Frank H Stephenson’dan çeviri editörlüğünü yaptığı “Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji için Matematiksel Hesaplamalar” başlıklı kitap Palme Yayınevi tarafından basılmıştır.

 7. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Kıymet BERKIL AKAR’ın, Afyon Kocatepe Journal of Science and Engineering adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır DOI:10.5578/fmbd.66922

 8. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ’nin, World Journal of Pharmaceutical Research adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır DOI 10.20959/wjpr201813-12821

 1. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Kıymet BERKIL AKAR ve Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın, Cumhuriyet Science Journal adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır DOI: 10.17776/csj.350308

 2. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının New Journal Of Chemistry adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. Doi: 10.1039/C7NJ04420H

 3. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının International Journal of Chemistry And Technology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır.DOI: 10.32571/ijct.345050

 4. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ ve Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Canan USTA’nın, Fresenius Environmental Bulletin adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/

 5. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ ve çalışma arkadaşlarının yazmış oldukları “Extrusion Pumps for Hydrocarbons: An Efficient Evolutionary Strategy to Confer Resistance to Hydrocarbons” başlıklı bölüm, “Cellular Ecophysiology of Microbe” kitabının bir bölümü olarak Springer International Publishing AG Yayınevi tarafından basılmıştır. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20796-4_47-1

 6. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Öğr.Gör.Dr. N.Selcen BAYRAMCI ve çalışma arkadaşlarının Turkish Journal of Medical Sciences adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.3906/sag-1701-174

 7. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ ve çalışma arkadaşlarının yazmış oldukları “Hierarchical constitution and function in nanosystems from molecules to nanostructures – the example of photosynthetic energy conversion” başlıklı bölüm, “BIOPHYSICS” kitabının bir bölümü olarak Macar NDP Yayınevi tarafından basılmıştır.

 8. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının Turkish Journal of Urology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.5152/tud.2017.93797.

 

Bölüm Öğretim Üyelerimizin Almış Oldukları Ödüller

 1. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ CEYLAN, 10-11 Mayıs 2018 tarihinde Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Ar-Ge Proje Pazarı’nda mansiyon ödülüne layık görülmüştür

 2. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR’ın danışmanlığını yaptığı “Juglon ve Ellajik Asit Doğal Boyalarının Parmak İzi Tespitinde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi” 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bölge Birincisi Olmuştur.

 3. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ CEYLAN 11 Kasım 2017 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kordinatörlüğünde düzenlenen “7. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı”nda üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

 

Kongreler, Yaz/Kış Okulları, Davetli Konuşmalar ve Sözlü Sunumlar

 1. 4-6 Ekim 2018’de İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 1st International Symposium on Graduate Research in Science isimli sempozyumda Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ CEYLAN ‘Optimization of Far-Red Fluorescent Protein (mKate2) Overexpression in E. coli for Further Researchs in Bioımaging and Labeling’ başlıklı sözlü bildiride bulunmuştur.

 2. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. İsa KARAMAN 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlen II. Aroid Çalıştayına sözlü sunum yapmak üzere katılmıştır.

 3. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ 24-27 Mayıs 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 2. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi'ne çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiş ve “İnterdisipliner Mühendislik Eğitimleri (Transdisciplinary Aspects of Sustainability At Interdiciplinary Engineering Education)” konusunda sunum yapmıştır.

 4. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç.Dr. Sinan EĞRİ "Safe and active sustained release of phages in astro-intestinal tract", başlıklı sunumunu 17-18 Mayıs 2018 tarihinde İtalya’da düzenlenen 5th World Congress on Targeting Infectious Diseases: Targeting Phage and Antibiotic Resistence isimli kongrede sunmuştur.

 5. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Öğr.Gör.Dr. N.Selcen BAYRAMCI “Prevalence of Diabetic Retinopathy in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in Turkey” başlıklı sunumunu 26-27 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) isimli kongrede sunmuştur.

 6. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve Araş.Gör.Dr. Tuğba ÖZDEMIR, Eğitim fakültesinden Prof.Dr. Erdal Şenocak’ın da katkılarıyla 27-28 Ocak 2018 tarihinde Bölümümüzde Doku Mühendisliği Kış Okulu düzenlemişlerdir. Lise öğrencilerin doku mühendisliği ile ilgili ilgilerini çekmek amacıyla düzenlenen kış okulunun sonuçları II. International Biomedical Engineering Congress’te sunulmuştur.

 7. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. İsa GÖKÇE ve Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ, 2-4 Kasım 2017’de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative isimli sempozyumda farklı floresan proteinler ile ilgili sözlü bildiride bulunmuştur.

 8. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Öğr.Gör.Dr. N.Selcen BAYRAMCI, 25-27 Ekim 2017 tarihinde Türk polülasyonundaki Glukokortikoid Reseptör genindeki polimorfizm ile obezite ilişkisi konusunda Uluslararası kongrede (2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress) iki sözlü sunum yapmıştır.

 9. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç.Dr. Sinan EĞRİ 19-20 Ekim 2017 tarihinde Yalova’da gerçekleştirilen 4. Biyomalzeme Günleri'ne çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiş ve “Poli(alfa)hidroksi asitler ve Biyomalzeme Uygulamaları” konusunda sunum yapmıştır.

 10. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ ve çalışma arkadaşlarının yapmış oldukları “Farklı Fotosensitizerler ile Yapılan Fotodinamik Terapinin Antimikrobiyal Etkinliği” başlıklı çalışma 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen 23rd International Dental Congress of TDA’da sunulmuştur.

 11. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN, 10-13 Eylül 2017 tarihinde Yara iyileşmesinde Eriocitrinin etkileri konusunda Uluslararası kongrede (3rd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences And Technologies) sözlü sunum yapmıştır.

 12. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ, 12-15 Eylül 2017 tarihinde Reşadiye Kaplıcasının biyoçeşitliliği konusunda Uluslararası kongrede (XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation) sözlü sunum yapmıştır.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.