Biyomühendislik Bölümü

  • Biyomühendislik Bölümü
  • Tanıtım

                                                                 

                                                   

  Biyomühendislik Bölüm Sorumlusu
  Dr.Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ

Biyomühendislik, biyoteknoloji sektörünün dayandığı ve mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı sistemlerin temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalı olarak, biyoproses mühendisliği, genetik mühendisliği, doku mühendisliği, moleküler mühendislik, metabolik mühendislik ve biyomedikal mühendislik gibi alt dallardan oluşur.

Biyomühedislik Bölümümüzde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 5 derslik ile yeterli donanıma sahip 10 tane uygulama ve araştırma laboratuarında lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülmektedir.

Bölümümüzde İNTÖRN MÜHENDİSLİK uygulaması olarak bilinen Uygulamalı Mühendislik Eğitimi bulunmaktadır. Uygulanan intörn mühendislik programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır. Bu program ile, başvuru şartlarını sağlayan son sınıf öğrencilerimiz, son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide sahada geçirerek mühendisliğe adım atmış olurlar. İntörn Mühendisler, bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yaparak belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar. Öğrencilerimiz, Bölümde almış oldukları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn Mühendislik eğitimi, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.


Temel bilimler (kimya, biyoloji, mikrobiyoloji) ve Mühendislik dallarından (biyomühendis, kimya mühendisi) çok farklı eğitim temellerine sahip 10 öğretim elemanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde görev almaktadır. Öğretim elemanlarımızın %90’ı yurt dışı tecrübelere sahip, yurdumuzun çeşitli güzide üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış çok değerli bilim insanlarıdır.

Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almaktadır. Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, temel biyoloji ve kimya ağırlıklı derslerinin yanında, alan dersleri ve mühendislik dersleri verilerek yetiştirilmektedir.

Bölümümüzde lisans ve lisansüstü seviyede “Erasmus” programı çerçevesinde Polonya, Portekiz, Macaristan, Belçika gibi ülkeler ile öğrenci değişimi yapılmakta ve “Farabi” programı çerçevesinde Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanılmaktadır. Yandal ve Çift anadal programları ile aynı zamanda Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Gıda Mühendisliği diplomaları alabilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz, Biyomühendislik Öğrenci Kulübü faaliyetlerine katılarak sosyal aktivitelerde bulunmaktadırlar.

 

MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?

11.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; ,Biyomühendislik programı mezunlarının Beşeri Tıbbi Ürün Üretim Tesislerinde, Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Tesislerinde, Endüstriyel Aktif Madde ve Kimyasal Madde Üretim Tesislerinde, Bitkisel ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Tesislerinde, Tıbbi Malzeme Üretim Tesislerinde (implant vb.), Fermantasyonla (yoğurt, sirke turşu vb.) üretim yapan Gıda İşletmelerinde, Biyoteknolojik Ambalaj Üretim Tesislerinde çalıştırılan kuruluşlarda çalışmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda Biyomühendis ünvanı ile Biyomühendislik lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz gıda, tarım ve sağlık sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede görev almaktadırlar. Ayrıca biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler ve bitkisel kaynaklı üretim yapan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında görev alabilmektedirler.

Üniversitemizde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi ve Tokat Teknopark A.Ş. bünyesindeki kuluçka merkezinde, öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurmaları yönünde gerekli teşviklerle de desteklenmektedirler.

 Tanım broşürü

  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.