Mekatronik Mühendisliği Bölümü

  • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım
Tanıtım

Doç.Dr. Zafer DOĞAN

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Sorumlusu

Mekatronik Mühendisliğinin Tanımı

Basit makinelerin ve üretim yöntemlerinin yerini günümüzde en üst kalitede ürün veya hizmet ile birlikte yüksek performans elde etmek amacıyla çoklu işlemleri insan müdahalesine gerek kalmadan yapabilen makineler ve cihazların oluşturduğu karmaşık sistemler almaya başlamıştır.  Bu değişimin sonucu ortaya çıkan “Mekatronik” kavramı; makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kontrol disiplinlerinin birlikteliğini ifade etmektedir.  Mekatronik Mühendisliği ise bu birlikteliği içeren ürünlerin ve üretim sistemlerinin tasarımı, yapımı ve kullanımı  ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Mekatronik Mühendisliği Bölümünde verilen zorunlu dersler temel bilimler, mühendislik ve mesleki alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Zorunlu derslere ek olarak teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 4 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 tane öğrenci uygulama laboratuvarında yürütülmektedir. Uygulama derslerinde öğrenciler Mekatronik kavramını oluşturan Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Kontrol ve Robotik disiplinlerine ait birçok uygulamayı yapmaktadırlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü MF4 puan türü ile öğrenci almakta ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayısı 200 civarındadır. Bölümümüzde Lisans eğitimi ile beraber Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. 

Mekatronik Mühendisliği İş Alanları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları Endüstriyel Otomasyon, Otomotiv, Biyomedikal, Yazılım, İmalat, Ulaştırma ve Uzay -Savunma Sanayileri alanlarında istihdam edilmektedirler. Başlıca uygulama alanları ise; Üretim Sistemleri (CNC, NC, CIM, Ekstrüzyon), Robotlar (kaynak robotları, taşıma robotları, medikal robotlar, insansı robotlar), Kontrol sistemleri (seviye, basınç, sıcaklık, akış kontrol sistemleri), Otomotiv (hava yastığı, araç güvenlik sistemleri(ABS,ASR,ESP)), Endüstriyel otomasyon (barkod sistemleri, üretim bandı cihazları), Savunma sanayii (insansız silahlar, füze sistemleri, bomba imha robotları, mayın tarama robotları, otomatik yönlendirilmiş araçlar), Bina otomasyonu (güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme sistemleri, otomatik kapı sistemleri), Tıbbi uygulamalar (manyetik rezonans MR, atroskopikal cihazlar, ultrasonik problar v.s.), Havacılık mühendisliği (otomatik pilotlar, insansız hava araçları, uzay araştırma robotları), Görüntü ve ses işleme (Nesne tanıma, otomatik odaklama cihazları, ses ile kontrol edilen cihazlar), Lazer optik sistemleri (barkod), akıllı ölçüm cihazları (kalibrasyon cihazları, test ve ölçüm sensörleri), Ev ürünleri (çamaşır, bulaşık makinaları) şeklindedir. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Misyonumuz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu, ulusal ve evrensel değerler ışığında, bilimsel yöntemleri bilen, kullanan, elde ettiği sonuçları yorumlayabilen, teknolojiyi etkin bir şekilde mesleği ile bütünleştiren, farklı disiplinleri bir araya getirerek tasarım yapabilen, kazanımlarını toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen mekatronik mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında Türkiye’ de ve Dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.