Makine Mühendisliği Bölümü

  • Makine Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım


 

 

Prof. Dr. Ceyhun Köse

Bölüm Başkanı

 

Makine Mühendisliğinin Tanımı

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Makine Mühendisliği Lisans Programı

Makine Mühendisliği lisans programı her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bu kapsamda verilen dersler; Temel Bilim Dersleri, Genel Kültür Dersleri, Temel Makine Mühendisliği dersleri ve ayrıca uzmanlık alan derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık okuyabilmektedirler. Makine Mühendisliği Lisans programı kapsamında öğrencilerimizin iş hayatlarına uyum sağlayabilmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için 20’şer işgününden oluşan 2 ayrı staj uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” ve "Mevlana" programları çerçevesinde  yurt dışında, Farabi programı çerçevesinde de ülkemiz içerisindeki farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümünde 4 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Makine Mühendisliğinin Ana Bilim Dalları en genel anlamda;

• Enerji Ana Bilim Dalı

• Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

• Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı

• Mekanik Ana Bilim Dalı

• Termodinamik Ana Bilim Dalı

 Otomotiv Ana Bilim Dalı

Makine Mühendisliğinin İş İmkanları

• Biyoteknoloji alanında; ar-ge'den sorumlu mühendis,

• İmalat sanayisinde; dizayndan sorumlu mühendis, planlamadan sorumlu mühendis, imalattan sorumlu mühendis, kalite kontrolden sorumlu mühendis,

• İnşaat sektöründe; dizayndan sorumlu mühendis,  

• Kimya, gıda ve ilaç sanayisinde; ar-ge'den sorumlu mühendis, dizayndan sorumlu mühendis, bakımdan sorumlu mühendis

• Enerji sektöründe; ar-ge'den sorumlu mühendis, dizayndan sorumlu mühendis, işletmeden sorumlu mühendis, planlamadan sorumlu mühendis, bakımdan sorumlu mühendis, lojistikten sorumlu mühendis

• Tekstil sektöründe; dizayndan sorumlu mühendis, planlamadan sorumlu mühendis, bakımdan sorumlu mühendis

• Satış pazarlamada; satış mühendisi

• Servis hizmetlerinde; servis mühendisi

• Mühendislik ofislerinde; dizayndan sorumlu mühendis

Makine Mühendisliğinin Misyonu

Makine Mühendisliği Bölümü’nün misyonu (özülküsü), Makine Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü eğitim ile bilgilerini insanlığın gereksinimleri doğrultusunda kullanacak, ekonomik gelişime, toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı yapabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, aranan mühendislerin yetiştirilmesi, Kamu yada özel sektör kuruluşlarında, araştırmalar ve projeler yapabilecek, farklı alanlarda çalışabilme, takım çalışması yapabilme ve iletişim kurabilme becerilerine sahip araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi, Kamu yada özel sektör kuruluşları ile ortak projeler yürütmek, bu kuruluşları yönlendirmek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, Toplumun gereksinimlerine en iyi şekilde hizmet verebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ve orijinal araştırma çalışmalarının yapılması, Mühendislik alanında yaptığı araştırma çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma etkilerinin farkında olan, sürekli gelişime inanmış araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi.

Makine Mühendisliğinin Vizyonu

Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek, Bilgi ve teknoloji üretecek araştırma yapmak, Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte makine mühendisleri yetiştirmektir.

İnternet Bağlantıları

Makine Mühendisleri Odası: http://www.mmo.org.tr/

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.