Harita Mühendisliği Bölümü

  • Harita Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım


Prof. Dr. Tekin SUSAM

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı


Harita Mühendisliğinin Tanımı

 Geomatik Mühendisliği konumsal bilgi ile alakalı her konuya odaklanan ve hızla gelişmekte olan bir mühendislik dalıdır. Başka bir ifade ile konumsal bilgilerin edinimi, işlenmesi, analizi ve yönetimini birleştiren bir faaliyet alanıdır. Konum bilgisi ise mekânsal analiz ve görselleştirme amacıyla birbirlerinden farklı veri gruplarını birbirine entegre etmek için kullanılan ana faktördür. Geomatik Mühendisleri, temel mühendislik ilkelerini, konumsal bilgileri ve ölçme bilimlerini bir bütünlük içinde uygulamakta ve değerlendirmektedirler. Bununla birlikte yerel, ulusal ve küresel mekânsal veri altyapıları Geomatik Mühendisleri tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla Geomatik Mühendisliğinde mekânsal veri yönetiminin birçok yönü incelenmektedir. Bu kapsamda teknolojinin gelişmesine paralel olarak elektronik uzunluk ölçer, Global Navigation Satellite System ekipmanları, Coğrafi Bilgi Sistemi araçlarını ve dijital görüntüleri kullanmaktadırlar. Bu araçlar çok çeşitli teknik ve toplumsal sorunları çözmek için konumsal olarak bilgilerin toplanmasını, işlenmesini, analiz edilmesini, görselleştirilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Böylece Geomatik Mühendisliği lisans eğitimini başarı ile tamamlamış bir kişi için çok sayıda çalışma alanı ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen tüm devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde farklı amaçlara yönelik olarak çalışma olanakları mevcuttur. 


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.