Gıda Mühendisliği Bölümü

  • Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Prof. Dr. Ümran ÇİÇEK

Gıda  Mühendisliği Bölüm Başkanı

  

Misyonumuz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu, lisans ve lisansüstü öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören akademik programlar sunmak; bütün öğrencilerinin hayat boyu öğrenme bilincinde, kritik kararlar alabilen, saygılı, hoşgörülü ve bilinçli Gıda Mühendisleri olarak yetişmelerini sağlamak; gıdaların kalite ve ulaşılabilirlik düzeylerini iyileştirecek ve işlenmemiş zirai ürünlerin katma değerini artıracak araştırma programları geliştirmek; araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve teknolojileri toplumun ve hammadden başlayarak tüketilinceye kadarki gıda üretim zincirinde faaliyet gösteren gıda endüstrisinin kullanımına sunmaktır.

 

Vizyonumuz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu insanlık yararına güvenilir ve yüksek kalitede gıda maddeleri ile gıda üretim ve dağıtım sistemleri tasarlama, geliştirme ve üretme yeteneğinde gıda mühendisleri yetiştiren; uluslararası kalitede eğitim sunan, gıda bilimi ve teknolojisi alanına yön veren önder bir yüksek eğitim kurumu olmaktır.   

 

Eğitim Amaçları

  1. Kariyerlerini gıda işletmeleri ya da kamuda sürdürebilecek,
  2. Gıda işletmelerinde yönetici pozisyonunda görev alabilecek,
  3. Lisansüstü eğitim almaları ve/veya üniversitelerin öğretim kadrolarında görev alabilecek,

           

Gıda Mühendisleri yetiştirmektir. 


Gıda Mühendisliğinin Tanımı

Gıda mühendisliği, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde fiziksel kimyasal ve biyolojik bilimlerin, uygulama alanı bulduğu çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.

 

Gıda Mühendisliği Lisans Programı

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen zorunlu dersler temel bilim, mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Gıda mühendisliği donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. Yan Dal Programı bölümümüz ve üniversitemizin farklı bölümleri ile Çift Anadal Programı ise Bölümümüz ve Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği ve Tarım Ekonomisi Bölümleri ile uygulanmaktadır. Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 5 derslik ile yeterli donanıma sahip 8 tane uygulama ve araştırma laboratuvarında 15 akademik personel ile yürütülmektedir. Uygulama derslerinde öğrencilerimiz gıdaların birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yapma imkânı bulmanın yanında kendilerinin hazırladıkları farklı gıda ürünlerini de üretilebilmektedirler. Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almakta ve her yıl yaklaşık 60 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayısı 250 civarındadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. Bölümümüzde Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler yürütülmektedir.

 

Gıda Mühendisliği İş Alanları

Program mezunları gıda sanayinin üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi değişik alanlarında gıda fabrikalarında, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuvarlarında ve kamu kuruluşlarında (TSE, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler…) iş olanağı bulabilmektedir. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

 

 

İnternet/Sosyal Medya Bağlantıları

TOGÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/togufoodeng/

Gıda Mühendisleri Odası: http://www.gidamo.org.tr/

Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=kfyP-vIqDVw 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.