Biyomühendislik Anabilim Dalı

 • Biyomühendislik Anabilim Dalı
 • Tanıtım

B İ Z D E N   H A B E R L E R . . .

 

 • Biyomühendislik Öğrenci Kulübü olarak 15/10/2018 tarihinde kulüp ve bölüm faaliyeti olarak bölüme bu yıl yeni katılan öğrenciler için hem Üniversitemize hem de Tokat’a adapte olmalarına katkı sağlamak amacıyla Çavuşoğlu Tower Hotel’de Biyomühendislik Bölümü Oryantasyon ve Kaynaşma Yemeği düzenlenmiştir. Yemeğe bölüm hocalarımızdan Prof.Dr.Bilge Hilal ÇADIRCI, Prof. Dr. İsa KARAMAN, Doç. Dr. Sinan EĞRİ, Dr. Öğr. Üyesi Özlem EĞRİ, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR, Öğr. Gör. Dr. N. Selcen BAYRAMCI, Arş. Gör. Dr. Hülya KUDUĞ, Arş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMİR, ve tüm sınıflardan öğrenciler katılmıştır. Öğrencilerin mühendislik mesleği, kariyer, problem çözme gibi konularda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

 Bölümümüzde Yürütülen Projeler…

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen “Kan Kanseri Tedavisinde Sıklıkla Kullanılan İnsan Hematopoetik Büyüme Faktörlerinden G-CSF ve GM-CSF'ün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi tamamlanmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın araştırmacı olarak görev aldığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “Atıksu Arıtımı için Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi” başlıklı SANTEZ projesi .(719/STZ/2014) tamamlanmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç. Dr. Sinan EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu ‘Laparoskopik Apandektomi İçin Biyobozunur Kelepçe Ve Uygulama Aparatının Üretimi’ İsimli proje, TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programınca desteklenmeye hak kazanmıştır (217S533).
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. İsa KARAMAN’nın danışmanlığı yaptığı "Zenginleştirilmiş Vermikompostun Geliştirilmesi ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması” proje, Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kayseri Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör.Dr. Hülya KUDUĞ proje ortağı olduğu ‘Hepatit B ve Hepatit C Hastalıklarının Tanısı İçin Tıbbi Tanı Kiti Üretimi’ başlıklı proje KOSGEB tarafından desteklenmiştir.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın yürütücü olarak görev aldığı ve TUBİTAK tarafından desteklenen "Balneoterapi Amaçlı Kullanılan Kaplıcaların Tedavi edici Etkisinin Araştırılması: Metaproteomiks Yaklaşımla Biyoaktif Polipeptit Aranması” başlıklı proje (215M161) başarı ile tamamlanmıştır.
 • Bölümümüz öğretim elemanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE’nin yürütücüsü olduğu ‘Farklı Floresans Proteinlerin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve Boya Duyarlı Güneş Pillerindeki Kullanılabilirliğinin Araştırılması’ isimli TÜBİTAK 1001 araştırma projesi Mayıs 2018’de başarı ile tamamlanmıştır.
 • Bölümümüz öğretim elemanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE Nisan 2017'de TÜBİTAK İkili İşbirliği destek programı kapsamında desteklenen ve İngiltere Newcastle Üniversitesi ile ortak yürütülen ‘Unag Proteinin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi’ isimli projede araştırmacı olarak görev almıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMİR’in yürütücüsü olduğu ‘Reversal of Fibrosis through Bioengineering Three Layer Fiber Scaffold with a Regressive Fiber Diameter and Hyaluronic Acid Based Hydrogel shell’ isimli proje TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Programı Desteğine kazanmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Özlem EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu ‘Hypericum perforatum Yağı Yüklenmiş Polimerik Membranların Yanık Yara İyileşmesinde Skar Doku Oluşumuna Etkisinin Incelenmesi’ isimli proje, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Programı Desteğini (117S542) kazanmıştır.
 • Kasım 2017’de yürütücü Prof. Dr. İsa GÖKÇE ve araştırmacı Arş. Gör. Dr. Hülya KUDUĞ’un birlikte çalışmış olduğu Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ‘Vasküler Endotel Büyüme Faktörü VEGF’nün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması’ başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi başarı ile tamamlanmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR’ın yürütücülüğünü yaptığı “Gözenekli Yüzeylerdeki Gizli Parmak İzlerinin Tespiti İçin Potansiyel Parmakizi Reaktifleri Olarak Yeni Sübstitüe- 1,4-naftakinonlar ve Sübstitüe-1,4-antrakinonlar: Sentezi, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu” isimli TÜBİTAK Projesi başarı ile tamamlanmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ’nin yürütücüsü olduğu üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen “Lomber Disk Herniasyonlu Hastalarda TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) ve Ultrason Uygulamalarının İdrar Kollajen Yıkım Ürünleri ve Serum Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel araştırma projesi başarı ile tamamlanmıştır.


Bölümümüze Yurtdışından Gelen Araştırmacılar

 • Irak Al-Qasim Green Universitesi Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Alaa K. Hashim Al-Khalaf,  Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR ve lisansüstü öğrencileri ile birlikte kurmuş oldukları üçlü araştırma işbirliği (İngiltere-Irak-Türkiye) bünyesinde, bölümümüz  araştırma laboratuvarında konuk araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yapmıştır. 
 • Macaristan Szeged Üniversitesi ile yapılan Erasmus Antlaşması neticesinde Eğitim Hareketliliği Kapsamında Üniversitemize gelen Tıbbi Fizik ve İnformatik (Medical Physics and Informatics) Bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Laszlo NAGY, "Reaction Center Optoelectronics in Nanohybride Systems" başlıklı bir seminer vermiştir.
 • Hindistan’dan Dr. Haritha MERUVU, TUBİTAK 2216 Yabancılar için Araştırma Bursu kapsamında Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın sorumlu olduğu Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalışmıştır.


Bölüm Öğretim Elemanlarımızın Yayımlandığı Makale ve Kitaplar

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın Frank H Stephenson’dan çeviri editörlüğünü yaptığı “Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji için Matematiksel Hesaplamalar” başlıklı kitap Palme Yayınevi tarafından basılmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKIL AKAR’ın, Afyon Kocatepe Journal of Science and Engineering adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır DOI:10.5578/fmbd.66922
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın, World Journal of Pharmaceutical Research adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI 10.20959/wjpr201813-12821
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKIL AKAR ve Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI’nın, Cumhuriyet Science Journal adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.17776/csj.350308
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMİR’in, Turkish Journal of Urology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. doi:10.5152/tud.2018.55531
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının New Journal of Chemistry adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. Doi: 10.1039/C7NJ04420H
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının International Journal of Chemistry and Technology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.32571/ijct.345050
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI ve Biyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Canan USTA’nın, Fresenius Environmental Bulletin adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI ve çalışma arkadaşlarının yazmış oldukları “Extrusion Pumps for Hydrocarbons: An Efficient Evolutionary Strategy to Confer Resistance to Hydrocarbons” başlıklı bölüm, “Cellular Ecophysiology of Microbe” kitabının bir bölümü olarak Springer International Publishing AG Yayınevi tarafından basılmıştır. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20796-4_47-1
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Öğr. Gör. Dr. N.Selcen BAYRAMCI ve çalışma arkadaşlarının Turkish Journal of Medical Sciences adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.3906/sag-1701-174
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI ve çalışma arkadaşlarının yazmış oldukları “Hierarchical constitution and function in nano systems from molecules to nanostructures – the example of photosynthetic energy conversion” başlıklı bölüm, “BIOPHYSICS” kitabının bir bölümü olarak Macar NDP Yayınevi tarafından basılmıştır.
 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve çalışma arkadaşlarının Turkish Journal of Urology adlı dergide makaleleri yayınlanmıştır. DOI: 10.5152/tud.2017.93797


Bölüm Öğretim Üyelerimizin Almış Oldukları Ödüller

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Arş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMİR, 24-27 Mayıs 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 2. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi'ndeki ‘Basal membranı taklit eden hiyaluronik asit bazlı biyoaktif peptid sekansları içeren hidrojellerin epitel polariteye etkisi’ başlıklı sözlü sunumu ile ikincilik ödülü kazanmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Arş.  Gör. Dr. Hülya KUDUĞ, 10-11 Mayıs 2018 tarihinde Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Ar-Ge Proje Pazarı’nda mansiyon ödülüne layık görülmüştür

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Dr. Öğr. Üyesi Kıymet BERKİL AKAR’ın danışmanlığını yaptığı “Juglon ve Ellajik Asit Doğal Boyalarının Parmak İzi Tespitinde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi” başlıklı proje 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bölge Birincisi Olmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Arş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMİR, 8-9 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen X. Uluslararası Bursa UTIB Ar-Ge proje Pazarında, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri alanında Akademisyen kategorisinde Birincilik Ödülü kazanmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Arş. Gör. Dr. Hülya KUDUĞ 11 Kasım 2017 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen “7. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı”nda üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.


Kongreler, Yaz/Kış Okulları, Davetli Konuşmalar 

 • 4-6 Ekim 2018’de İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 1st International Symposium on Graduate Research in Science isimli sempozyumda bölüm öğretim elemanlarımızdan Araş.Gör. Dr. Hülya KUDUĞ ‘Optimization of Far-Red Fluorescent Protein (mKate2) Overexpression in E. coli for Further Researchs in Bio-imaging and Labeling’ başlıklı sözlü bildiride bulunmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Prof. Dr. İsa KARAMAN 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen II. Aroid Çalıştayı'na sözlü sunum yapmak üzere katılmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI 24-27 Mayıs 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 2. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi'ne çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiş ve “İnterdisipliner Mühendislik Eğitimleri (TransdisciplinaryAspects of Sustainability At Interdiciplinary Engineering Education)” konusunda sunum yapmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Doç. Dr. Sinan EĞRİ "Safe and active sustained release of phages in astro-intestinal tract", başlıklı sunumunu 17-18 Mayıs 2018 tarihinde İtalya’da düzenlenen 5th World Congress on Targeting Infectious Diseases: Targeting Phage and Antibiotic Resistence isimli kongrede sunmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan  Öğr. Gör. Dr. N. Selcen BAYRAMCI “Prevalence of Diabetic Retinopathy in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in Turkey” başlıklı sunumunu 26-27 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) isimli kongrede sunmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN ve Araş. Gör. Dr. Tuğba ÖZDEMIR, Eğitim fakültesinden Prof. Dr. Erdal ŞENOCAK’ın da katkılarıyla 27-28 Ocak 2018 tarihinde Bölümümüzde "Doku Mühendisliği Kış Okulu" düzenlemişlerdir. Lise öğrencilerin doku mühendisliği ile ilgili ilgilerini çekmek amacıyla düzenlenen kış okulunun sonuçları Kıbrıs'ta düzenlenen II. International Biomedical Engineering Congress’te sunulmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. İsa GÖKÇE ve Arş. Gör. Dr. Hülya KUDUĞ, 2-4 Kasım 2017’de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative isimli sempozyumda farklı floresan proteinler ile ilgili sözlü bildiride bulunmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Öğr. Gör. Dr. N.Selcen BAYRAMCI, 25-27 Ekim 2017 tarihinde "Türk polülasyonundaki Glukokortikoid Reseptör genindeki polimorfizm ile obezite ilişkisi konusunda Uluslararası kongrede (2ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congressiki sözlü sunum yapmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç. Dr. Sinan EĞRİ 19-20 Ekim 2017 tarihinde Yalova’da gerçekleştirilen 4. Biyomalzeme Günleri'ne çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiş ve “Poli(alfa)hidroksiasitler ve Biyomalzeme Uygulamaları” konusunda sunum yapmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI ve çalışma arkadaşlarının yapmış oldukları “Farklı Fotosensitizerler ile Yapılan Fotodinamik Terapinin Antimikrobiyal Etkinliği” başlıklı çalışma 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen 23rd International Dental Congress of TDA’da sunulmuştur.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN, 10-13 Eylül 2017 tarihinde "Yara iyileşmesinde Eriocitrinin etkileri" konusunda Uluslararası kongrede (3rd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologiessözlü sunum yapmıştır.

 • Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof.Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI, 12-15 Eylül 2017 tarihinde Reşadiye Kaplıcasının biyoçeşitliliği konusunda Uluslararası kongrede (XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participationsözlü sunum yapmıştır.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nün seçkin ve başarılı tüm öğretim elemanlarını ve öğrencilerini tebrik ediyor, çalışmalarının devamını diliyoruz...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.