Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

  • Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
  • Tanıtım
Tanıtım

Prof.Dr.İsa Gökce

         Biyomühendislik Bölüm Başkanı

Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuş, 2010-2011 öğretim yılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiştir.

Biyomühendisliğin Tanımı

Biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizmas, kimya kimya mühendisliği ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.

Biyomühendislik Lisans Programı

Biyomühendislik Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen zorunlu dersler temel bilim, mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Biyomühendis donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır.  Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

Biyomühendislik Bölümü

Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 5 derslik ile yeterli donanıma sahip 8 tane uygulama ve araştırma laboratuarında 10 akademik personel ile yürütülmektedir. Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almakta ve her yıl yaklaşık 50 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayısı 200 civarındadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkilikler yürütülmektedir. Bölümümüzde Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler yürütülmektedir.

Biyomühendisliğin Çalışma Alanları

Biyomühendislik lisans proğramını tamamlayanlar gıda, tarım ve sağlık sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede görev alabilirler. Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler ve bitkisel kaynaklı üretim yapan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında görev alabilmektedirler.

MİSYON

Biyomühendislik bölümü, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında etik değerler çevresinde güncel, ulusal ihtiyaçlara yönelik sanayi ve toplum arasındaki ilişkilere öncelik veren, temel bilgilere sahip, üretici, sorunları kolaylıkla çözebilen, küresel düzeyde gelişmeleri takip edebilen, disiplinler arası çalışma becerisi kazanmış, yeniliğe açık, girişimci ruhlu biyomühendisler ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

VİZYON

Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında eğitim vererek bu konuda eksikliği duyulan araştırıcı ve vasıflı bilim insanları sayısını artırmak. Farklı alanlarda araştırmacıların işbirliği ile yeni ürünler ve cihazlar geliştirmek ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ekonomiye katkı sağlamak. Özel sektör üniversite işbirliğini geliştirerek biyomühendisliğin ülke kalkınmasına katkısını arttırmak. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.