Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

  • Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
  • Tanıtım
Tanıtım


Prof.Dr.Bilge Hilal ÇADIRCI

                Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı


Biyomühendislik, biyoteknoloji sektörünün dayandığı ve mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı sistemlerin temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Genetik bilimini ve biyomühendislik uygulamalarını birleştiren özgün görüşü ile Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Genetik ve Biyomühedislik Bölümümüzde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 5 derslik ile yeterli donanıma sahip 10 tane uygulama ve araştırma laboratuarında lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülmektedir.

Temel bilimler (kimya, biyoloji, mikrobiyoloji) ve Mühendislik dallarından (biyomühendis, kimya mühendisi) çok farklı eğitim temellerine sahip 10 öğretim elemanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde görev almaktadır. Öğretim elemanlarımızın %90’ı yurt dışı tecrübelere sahip, yurdumuzun çeşitli güzide üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış çok değerli bilim insanlarıdır.

Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almaktadır. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, temel biyoloji ve kimya ağırlıklı derslerinin yanında, alan dersleri ve mühendislik dersleri verilerek yetiştirilmektedir.

Bu bağlamda dört yıl boyunca zorunlu olarak verilen dersler;

Fizikokimya, Temel Analitik Kimya, Temel Organik Kimya, Temel Biyokimya, Genel Matematik, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Termodinamiği, Mühendislikte Sitokiyometri, Nümerik Analiz ve Biyomühendislikte Uygulamaları, Biyomühendislikte Biyoistatistik Uygulamaları, Transport, Biyotransport,

Malzeme Bilimi v Biyomalzemeler, Biyoproses Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Biyoinformatik

Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Temel Mikrobiyoloji, Temel Genetik, İmmunoloji

Seçmeli olarak verilen dersler;

Biyoreaktörler, Biyonanoteknoloji, Biyopolimerler, Biyosensörler, Biyoyakıtlar, Tıbbi Genetik, Rekombinant DNA Teknikleri, Genomik ve Proteomik, Genetik Bozukluklar, Kanser Biyolojisi, Bitkisel Biyoteknoloji, Hayvansal Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bitki Doku Kültürü, Hayvan Doku Kültürü, Mikrobiyal Hücre Kültürü, Atıksular Ve Arıtım Biyolojisi, Endüstriyel Ekoloji Ve Geri Kazanım, Bitkisel Kökenli Bileşikler Ve Kullanımları, Mikrobiyal Ajanların Kullanımları, Toksikoloji, Biyoçeşitlilik ve Koruma Biyolojisi,

Kromatografik ve Spektroskopik Teknikler, Ayırma Ve Saflaştırma, Kimyasal Kinetik ve Biyomühendislikte Etik gibi derslerdir.

Bölümümüzde lisans ve lisansüstü seviyede “Erasmus” programı çerçevesinde Polonya, Portekiz, Macaristan, Belçika gibi ülkeler ile öğrenci değişimi yapılmakta ve “Farabi” programı çerçevesinde Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanılmaktadır. Yandal ve Çift anadal programları ile aynı zamanda Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Gıda Mühendisliği diplomaları alabilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz, Biyomühendislik Öğrenci Kulübü faaliyetlerine katılarak sosyal aktivitelerde bulunmaktadırlar.

Genetik ve Biyomühendislik lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz gıda, tarım ve sağlık sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede görev almaktadırlar. Ayrıca biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler ve bitkisel kaynaklı üretim yapan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında görev alabilmektedirler.

Üniversitemizde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi ve Tokat Teknopark A.Ş. bünyesindeki kuluçka merkezinde, öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurmaları yönünde gerekli teşviklerle de desteklenmektedirler.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.