Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Doç. Dr. Zafer DOĞAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, elektriğin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtımı ile ilgili sistemlerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi, her türlü elektronik, endüstriyel ve telekomünikasyon sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesini kapsayan bir mühendislik dalıdır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hedefi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün hedefi, yüksek kalitede eğitim, araştırma ve uygulamaları ile bulunduğu coğrafyada ve uluslararası ortamlarda saygınlık kazanmış bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olmaktır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen derslerin % 20'si temel bilim, % 16'sı genel kültür, % 44'ü Temel Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve geri kalan %20'si de uzmanlık alan derslerinden oluşmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Yan Dal Programı bölümümüz ve üniversitemizin farklı bölümleri arasında, Çift Anadal Programı ise Bölümümüz ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü arasında uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” ve "Mevlana" programları çerçevesinde yurt dışında, Farabi programı çerçevesinde de ülkemiz içerisindeki farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 6 Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi tarafından eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölümde 7 anabilim dalı bulunmaktadır:

 

• Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı,

• Elektrik Makinaları Anabilim Dalı,

• Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı,

• Elektronik Anabilim Dalı,

• Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı,

• Kontrol ve Kumanda Anabilim Dalı,

• Telekomünikasyon Anabilim Dalı

 

Bölümde 4 derslik ve yeterli donanıma sahip 4 laboratuvar (Elektronik ve Ölçme Laboratuvarı, Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı) bulunmaktadır. Ayrıca lisans eğitiminde kullanılan bu laboratuvarlara ek olarak lisansüstü uygulamalar için iki adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

 
Bölümümüze üniversite giriş sınavı ile MF4 puanı üzerinden her yıl 60 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim gören lisans öğrenci sayımız 288'dir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkilikler yürütülmektedir. Bölümümüzde Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler yürütülmektedir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İş Alanları:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve yönetimi, elektronik aygıtlar, nanoteknoloji – mikromekanik, sistem modelleme, bilgi teknolojileri, robotlar, kontrol, telekomünikasyon, aydınlatma iç tesisat ve proje, optik, savunma ve güvenlik vb alanlarda iş imkanlarına sahiptir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Misyonu:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, uluslararası ölçekte başarılı olabilecek mezunlar yetiştirme, ülkenin ihtiyaçlarına uygun geliştirme projeleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, devletin ve milletin gücüne katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretmektir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Vizyonu:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, uluslararası akredite kuruluşlarının öngördüğü eğitim, öğretim, araştırma, öğrenci işleri, bina altyapısı ve çalışma ortamı, teşkilat yapısı ve işleyişi standartlarına sahip olmaktır.


Kısa Ders İçeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.