Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üyesi Mahir KAYA

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı


Bilgisayar Mühendisliğinin Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bilgisayar mühendisliği, çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin

•Analizi,

•Tasarımı,

•Gerçekleştirilmesi,

•Test edilmesi ve

•Geliştirilmesi

faaliyetlerini kapsar.

Bilgisayar mühendisliği temel olarak çalışma alanları yazılım, programlama, algoritma tasarım İşletim Sistemleri, Bilgisayar ağları, Veritabanı tasarımı ve gömülü sistemler gibi alanlardır.


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen zorunlu dersler temel bilim, mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. Yan Dal Programı bölümümüz ve üniversitemizin farklı bölümleri ile, Çift Anadal Programı ise Bölümümüz ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümleri ile uygulanmaktadır. Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 6 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi tarafından eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölümümüz ilk defa 2016-2017 eğitim/öğretim yılında MF4 puanı üzerinden öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. YÖK tarafından 60 öğrenci kontenjanı verilmiştir.


Bilgisayar Mühendisliği İş Alanları

Bilgisayar mühendisi aşağıdaki alanlarda istenen her türlü kurum ve kuruluşlarda iş imkânı bulmaktadır.

1-Sistem çözümleyici

2- Sistem programcısı

3- Uygulama programcısı

4- Veri tabanı yöneticisi

5- Veri iletişim uzmanı

6- Bilgi işlem birimi yöneticisi

7- Mikroişlemci tasarımcısı

8- Bilgisayar donanımı tasarımcısı


Misyonumuz

Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, yönetebilecek ve iyileştirebilecek, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip mühendisleri yetiştirmektir. Teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda akademik mükemmelliğe ve pratik bilgiye önem vererek,  diğer  üniversiteler  ve  özel sektörle  sürekli  iletişim halinde, en yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim veren bir eğitim kurumu olarak tanınmaktır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.