Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI
Sevgili Öğrenciler,

İnsan yaşam kalitesinin yükselmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan ürünlerin niteliği ve sayısı artmaktadır.  Bu ürünlerin sağlanması için yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda teknoloji hızla gelişmekte, yeni iş kolları oluşmakta ve küresel ticaret büyümektedir.  Diğer taraftan, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim insanların istedikleri bilgiye hızla erişmelerini sağlamakta ve ülkeler arasındaki sınırları kaldırarak farklı ülkelerdeki insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve işbirlikleri oluşturmalarına temel oluşturmaktadır.  Günümüzde artık bilgi sahibi olmanın yanında bildiğini kullanmak ve geliştirmek  zorunlu hale gelmiştir. Fakültemizde  bu değişimin farkında olup,  ders programlarını ve ders içeriklerini çağın gereklerine göre güncellemekte,  eğitim-öğretim alt yapısını sürekli olarak geliştirmekte, öğretim elemanı sayısını ve niteliğini yükseltmektedir.

İnsanların ihtiyaç duydukları her türlü ürünleri, araçları, yapıları ve süreçleri karşılamaya yönelik olarak yapılan tasarım, üretim, işletme ve iyileştirme faaliyetlerini, sahip oldukları temel bilgileri, tecrübelerini ve el/zihin becerilerini kullanarak gerçekleştiren kişiler mühendislerdir. Başarılı bir mühendislik eğitimi öğrencilerin temel ve uygulamalı bilimlere sahip olmalarını sağlamanın yanında onların el/zihin becerilerini geliştirmeyi hedeflemeli ve düzenlediği faaliyetlerle takım çalışması ve işbirliğinin önemini göstermelidir.  Fakültemizde güncel bir mühendislik eğitimi vermek için Bologna Sürecine uygun olarak lisans ders programları oluşturulmuş, uygulamalı ve seçmeli derslere büyük önem verilmiştir. Öğrenciler yaptıkları stajlarla uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübelerini artırmaktadırlar.  Fakültemizde öğrencilerin sosyal ve teknik faaliyetler içinde bulunabilmeleri için öğrenci kulüplerinin etkinliklerine öncelik verilmektedir. Öğrencilerimizin içlerinde var olan yaratıcılık ve araştırma ruhunu geliştirmeleri için akademisyenlerimizin danışmanlığında Üniversitemiz BAP Komisyonuna ve TÜBİTAK’a projelerini sunmalarını teşvik etmekte ve elde ettikleri sonuçları ve ürünleri sergilemeleri için proje günleri düzenlemekteyiz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası öğrenci toplantılarına ve proje yarışlarına katılımlarını desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin lisans eğitimlerini verimli ve zamanında tamamlamaları için derslere katılımları, düzenli çalışmaları ve anlamadıkları hususları ders sorumlularıyla paylaşmaları  çok önemlidir.  Öğrencilerimizin aldıkları derslerle ilgili değerlendirme anketlerini itina ile doldurmalarının ve aldıkları notlardan bağımsız olarak olumlu ve olumsuz görüşlerini yansıtmalarının eğitim-öğretim kalitemizin yükseltilmesi için önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. Mezun olan öğrencilerimizin ise Fakültemizle olan irtibatlarını devam ettirmeleri, edindikleri tecrübeleri ve görüşleri paylaşmaları bizleri mutlu edecektir.
Mutluluk ve başarı dileklerimle

Prof. Dr. Ersoy ARSLAN
Dekan

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 


​ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.