Değişim Programları

  • ANA SAYFA
  • ÖĞRENCİ
  • DEĞİŞİM PROGRAMLARI

FARABİ ÖĞRENİM PROGRAMI


Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.  

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.


Daha geniş bilgi için : http://farabi.gop.edu.tr/
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI


Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.


Daha geniş bilgi için :http://mevlana.gop.edu.tr/
ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI


Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden ve üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini sağlayan bir Avrupa Birliği programdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülke olan Türkiye'yi kapsamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 1987’den beri uygulanmaktadır. 2003 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin civarında öğrenci değişimi yapılmış olması bakımından da AB Eğitim ve Gençlik Programlarının en cazibeli programı olduğu söylenebilir. Erasmus programı, yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.


Daha geniş bilgi için : http://erasmus.gop.edu.tr/
Çift Anadal Programı


Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki  diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Hem Fakültemiz bölümleri arasında ve hem de Fakültemiz bölümleri ile Üniversitemizin farklı bölümleri arasında Çift Anadal Programı uygulanmaktadır.


Detaylı bilgi ve kontenjanlar: 


https://ogr.gop.edu.trdepo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/6182673/mevzuat_20230208094501.pdf
Yandal Programı


Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bir diploma programına kayıtlı  öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak  suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini  sağlayan programdır. Hem Fakültemiz bölümleri arasında ve hem de Fakültemiz bölümleri ile Üniversitemizin farklı bölümleri arasında Yandal Programı uygulanmaktadır.


Detaylı bilgi ve kontenjanlar:


http://www.gop.edu.tr/handler/dosyaGoster.ashx?islem=uniteYonveYonetmelik&islemId=117&

http://ogr.gop.edu.tr/ogrSite/birimDefault.aspx?dilId=1&birimlerId=54

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.