Tanıtım


                                               

Prof. Dr. Tekin SUSAM

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Mühendisliğin Tanımı


Mühendislik, doğada bulunan kaynakların,  temel bilimlerin sunduğu teorik ve deneysel esasların yanında insanın el ve zihin becerileri ve tecrübelerini kullanarak  insanların ihtiyaç duydukları her türlü  ürünleri, araçları, yapıları  ve süreçleri karşılamaya yönelik olarak yapılan tasarım, üretim, işletme ve iyileştirme faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir.  Bütün mühendislik faaliyetlerinde kullanıcı ve çalışan güvenliğinin garanti edilmesi, çevrenin korunması, maliyetlerin azaltılması ve estetiğin sağlanması  dikkate alınması gereken tamamlayıcı hususlardır.Fakültemizde Mühendislik Eğitimi


Fakültemiz bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerinde lisans eğitimi verilmektedir. Bütün mühendislik lisans programları, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık  programlardır. Lisans programları zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajdan oluşmaktadır. Zorunlu dersler  temel bilimler, temel mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplanmaktadır. Seçmeli dersler ise teknik ve teknik olmayan derslerden oluşmakta olup, öğrencilerin ilgi duydukları konularda kendilerini daha fazla geliştirme imkanı sunmaktadır. Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmaları için lisans programlarında mühendislik bilgisayar yazılımlarının öğretilmesine ve laboratuvar veya arazi uygulamalarına büyük önem verilmektedir.

Fakültemizde Yandal ve Çift Anadal Programları yürütülmektedir. Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar. Öğrencilerimizin öğrenci kulüplerinde aktif görev almaları beklenmekte ve öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlik ve gezilere öncelik verilmektedir.  Danışman akademisyenlerle birlikte öğrencilerimiz TÜBİTAK ve Üniversitemizden parasal destekler alarak ilgi duydukları konularda projeler yapmakta ve elde ettiği ürünleri ve bulguları proje günlerinde tanıtmaktadırlar.Fakültemiz Alt Yapı İmkanları


Fakültemiz, 10.600 m² eğitim binası (Zemin + 4 kat) , 2250 m²  Dekanlık binası ve 7.500 m² Akademik Personel binası olmak üzere toplam 20.350 m² kapalı alana sahiptir. Eğitim binası içerisinde sınıflar ve amfilerin yanında her bölümün öğrenci ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.  Mühendislik İş Alanları


Fakültemiz lisans programlarından mezun olan öğrenciler kamu kuruluşlarında ve özel sektörde üretim, planlama, denetim,  pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi alanlarında çalışabilmektedirler. Bunun dışında bireysel girişimci olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK başta olmak üzere farklı kurumlardan parasal destekler alarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Ülkemiz ekonomisinin ve sanayisinin hızla gelişmesiyle birlikte mühendisler için yeni iş alanları açılmaktadır.  Teknolojinin sürekli gelişmesi, mühendislik mesleğine dinamik bir yapı katarak, mühendislerin yaptıkları işlerde heyecanlarını  artırmakta ve mesleki memnuniyetlerini yükseltmektedir.  Küresel ekonominin büyümesiyle birlikte  çok uluslu firmalarının ülkemizde yatırımlarının artması ve yerli firmaların uluslararası müteahhitlik, pazarlama ve üretim faaliyetlerinin çoğalması mühendislere çok kültürlü ortamlarda çalışma imkanları sunarken başka ülkeleri  tanıma fırsatı vermektedir.   

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.